Technologie zabezpieczenia przeciwskurczowego (dylatacje)

Dylatacje nacinane

Bardzo ważnym elementem w posadzkach jest wykonanie dylatacji. Dylatacje nacinane muszą być zaplanowane wcześniej. Przeważnie odbywa się to na etapie projektowania posadzki. Rozstaw nacięć zależny jest od wielu czynników, ale głównie od rodzaju zbrojenia, klasy mieszanki betonowej, grubości płyty i od obciążeń. Głębokość nacięcia powinna być wykonana do 1/3 grubości posadzki. Ważnym elementem jest odpowiednie zabezpieczenie wykonanych nacięć poprzez fazowanie krawędzi i wypełnienie materiałem trwale elastycznym. Co kilka miesięcy należy wykonać przegląd wykonanych wypełnień dylatacji, a ewentualne ubytki które wynikają z normalnego procesu eksploatacji – uzupełnić.


Dylatacje obwodowe

Wykonuje się je z spienionego PCV o grubości od 8 do 20mm. W niektórych przypadkach dylatacje obwodowe wykonuje się ze styroduru np. przy nawierzchniach zewnętrznych. Gwarantują swobodną pracę posadzki i eliminują ewentualne powstawanie pęknięć mogących pojawić się od konstrukcji budynku np. słupów.


Profile dylatacyjne

W zależności od rodzaju stosuje się je w celu oddzielenia pól roboczych lub jako profile przejazdowe w halach, w ciągach komunikacyjnych. Pozwalają na swobodny ruch pól posadzki spowodowany skurczem oraz oddziaływaniami termicznymi. Profile zapewniają ochronę krawędzi betonu przed odłamaniem pod dużymi obciążeniami, a dyble zabezpieczają przed klawiszowaniem. W naszej ofercie mamy profile ze stali czarnej, ocynkowanej oraz ze stali nierdzewnej w rodzajach: proste, sinusoidalne oraz specjalny system profili przejazdowych i do połączeń ze starymi posadzkami.


Profile dylatacyjne

Stosuje się je w celu oddzielenia dziennych pól roboczych. Dylatacje tego typu mają najczęściej zastosowanie w nawierzchniach zewnętrznych. Wykonujemy je za pomocą specjalnego systemu szalunkowego oraz prętów gładkich wraz z osłoną PCV. Średnica, długość i rozstaw prętów uzależnione są od grubości nawierzchni i obciążenia.