Układanie ręczne

Ręczne zagęszczanie polega na sztychowaniu mieszanki betonowej łatą drewnianą oraz na opukiwaniu boków deskowania młotkiem zwykłym lub mechanicznym, szczególnie deskowania słupów. Betonując fundamenty, ściany lub inne wysokie części konstrukcji, beton należy układać warstwami o grubości 30-40 cm