Utwardzanie mineralne

Typ nawierzchni najbardziej popularny w halach produkcyjnych, magazynowych. Utwardzenie mineralne tzw. “utwardzenie powierzchniowe” wykonuje się poprzez wtarcie odpowiedniej ilości suchej posypki mineralnej w świeży beton, a następnie wygładzenie zacieraczkami mechanicznymi – jedno i dwu wirnikowymi. W naszej firmie aplikacja utwardzenia odbywa się za pomocą siewników ręcznych tzw. wózków lub mechanicznych za pomocą maszyny Laser Screed STS-132. Dodatkowo po wykończeniu wygładzania należy wykonać odpowiednią pielęgnację poprzez aplikację odpowiednich środków lub przykrycie powierzchni folią.