Technologie wykończenia nawierzchni

Nawierzchnie drogowe uszorstkowione

To typ nawierzchni stosowany m.in. na placach zewnętrznych, drogach wewnątrzzakładowych, parkingach. Ze względu na to, iż nawierzchnie te są narażone na ciągły wpływ czynników atmosferycznych, konstrukcja betonu oraz skład mieszanki betonowej musi być tak zaprojektowany, aby sprostał wymaganiom normowym – wodoszczelności i mrozoodporności. Specjalna struktura tzw. miotełka zapewnia antypoślizgowość. Istotnym czynnikiem jest także dobór materiałów do wypełnienia szczelin dylatacyjnych.


Posadzki żywiczne

Posadzki żywiczne wykonuje się na powierzchniach o zwiększonych wymaganiach np. na odporność chemiczną, łatwość zachowania czystości. W zależności od pożądanych efektów, mogą być z dodatkiem piasku kwarcowego lub charakteryzować się gładką strukturą. Posiadają bogatą różnorodność kolorów i sposobów wykonania.


Utwardzanie mineralne

Typ nawierzchni najbardziej popularny w halach produkcyjnych, magazynowych. Utwardzenie mineralne tzw. “utwardzenie powierzchniowe” wykonuje się poprzez wtarcie odpowiedniej ilości suchej posypki mineralnej w świeży beton, a następnie wygładzenie zacieraczkami mechanicznymi – jedno i dwu wirnikowymi. W naszej firmie aplikacja utwardzenia odbywa się za pomocą siewników ręcznych tzw. wózków lub mechanicznych za pomocą maszyny Laser Screed STS-132. Dodatkowo po wykończeniu wygładzania należy wykonać odpowiednią pielęgnację poprzez aplikację odpowiednich środków lub przykrycie powierzchni folią.


Wygładzanie mechaniczne

W opracowaniu.