Utwardzenie ‘wet to wet’

Posadzkę w tej technologii wykonuje się na płycie betonowej zasadniczej wylanej z betonu posadzkowego klasy min. C20/25. Po wstępnym przetarciu mieszanki betonowej, nakłada się gotową, cementową, trudnościeralną zaprawę. Grubość nakładanej warstwy wynosi od 5 do 15 mm. Aby kontrolować grubość warstwy, mieszankę rozkłada się za pomocą łaty aluminiowej, ściągając ją po profilach dystansowych. Tak rozłożoną zaprawę, należy w odpowiednim momencie zatrzeć mechanicznie. Uzyskujemy na gotowo utwardzoną, gładką, trudnościeralną powierzchnię.