Nawierzchnie zewnętrzne

To typ nawierzchni stosowany m.in. na placach zewnętrznych, drogach wewnątrzzakładowych, parkingach. Ze względu na to, iż nawierzchnie te są narażone na ciągły wpływ czynników atmosferycznych, konstrukcja betonu oraz skład mieszanki betonowej musi być tak zaprojektowany, aby sprostał wymaganiom normowym – wodoszczelności i mrozoodporności. Specjalna struktura tzw. miotełka zapewnia antypoślizgowość. Istotnym czynnikiem jest także dobór materiałów do wypełnienia szczelin dylatacyjnych.