Dylatacje nacinane

Bardzo ważnym elementem w posadzkach jest wykonanie dylatacji. Dylatacje nacinane muszą być zaplanowane wcześniej. Przeważnie odbywa się to na etapie projektowania posadzki. Rozstaw nacięć zależny jest od wielu czynników, ale głównie od rodzaju zbrojenia, klasy mieszanki betonowej, grubości płyty i od obciążeń. Głębokość nacięcia powinna być wykonana do 1/3 grubości posadzki. Ważnym elementem jest odpowiednie zabezpieczenie wykonanych nacięć poprzez fazowanie krawędzi i wypełnienie materiałem trwale elastycznym. Co kilka miesięcy należy wykonać przegląd wykonanych wypełnień dylatacji, a ewentualne ubytki które wynikają z normalnego procesu eksploatacji – uzupełnić.