Oferta

Posadzki betonowe

Posadzki betonowe tzw. “utwardzane powierzchniowo” to nasza specjalność. Wykonuje się je poprzez wtarcie odpowiedniej ilości suchej posypki mineralnej w świeży beton, a następnie wygładzenie zacieraczkami mechanicznymi – jedno i dwu wirnikowymi. W naszej firmie aplikacja utwardzenia odbywa się za pomocą siewników ręcznych tzw. wózków lub mechanicznych za pomocą maszyny Laser Screed STS-132. Dodatkowo po wykończeniu wygładzania należy wykonać odpowiednią pielęgnację poprzez aplikację odpowiednich środków lub przykrycie powierzchni folią. Grubość posadzki oraz typ zbrojenia są dobierane przez naszych projektantów pod kątem zadanych obciążeń przypadających na posadzkę oraz przeznaczenia obiektu. Parametry mieszanki betonowej dostarczonej do wykonania posadzki są kontrolowane przez zewnętrzne laboratorium, betoniarnię oraz naszych inżynierów.


Nawierzchnie zewnętrzne

To typ nawierzchni stosowany m.in. na placach zewnętrznych, drogach wewnątrzzakładowych, parkingach. Ze względu na to, iż nawierzchnie te są narażone na ciągły wpływ czynników atmosferycznych, konstrukcja betonu oraz skład mieszanki betonowej musi być tak zaprojektowany, aby sprostał wymaganiom normowym – wodoszczelności i mrozoodporności. Specjalna struktura tzw. miotełka zapewnia antypoślizgowość. Istotnym czynnikiem jest także dobór materiałów do wypełnienia szczelin dylatacyjnych.


Podkłady betonowe

Są to rodzaje wykończenia nawierzchni stosowane w celu uzyskania odpowiedniej struktury wierzchniej betonu, stanowiącego podkład pod dalsze wykończenie np.:

  • płytkami ceramicznymi
  • matami
  • żywicami epoksydowymi lub poliuretanowymi

Posadzki żywiczne

Posadzki żywiczne wykonuje się na powierzchniach o zwiększonych wymaganiach np. na odporność chemiczną, łatwość zachowania czystości. W zależności od Państwa życzenia, mogą być z dodatkiem piasku kwarcowego lub charakteryzować się gładką strukturą. Nasza oferta zawiera bogatą różnorodność kolorów i sposobów wykonania.