Utwardzenie ‘wet to dry’

Posadzki w technologii “wet to dry” stosujemy w przypadku konieczności naprawy posadzki istniejącej lub renowacji starej posadzki. Powierzchnia starej posadzki zostaje odpowiednio przygotowana. Usuwamy wierzchnią, zanieczyszczoną warstwę betonu np. poprzez frezowanie lub śrutowanie. Tak przygotowana powierzchnia jest następnie zwilżana. W kolejnym etapie, na przygotowanym podłożu rozprowadzamy warstwę sczepną. Następnie nakładamy gotowe mieszanki zapraw na grubość min. 8 mm. Tak rozłożoną zaprawę, w odpowiednim momencie zacieramy mechanicznie. Uzyskujemy na gotowo utwardzoną, gładką, trudnościeralną powierzchnię.