Posadzki betonowe

Posadzki betonowe tzw. “utwardzane powierzchniowo” to nasza specjalność. Wykonuje się je poprzez wtarcie odpowiedniej ilości suchej posypki mineralnej w świeży beton, a następnie wygładzenie zacieraczkami mechanicznymi – jedno i dwu wirnikowymi. W naszej firmie aplikacja utwardzenia odbywa się za pomocą siewników ręcznych tzw. wózków lub mechanicznych za pomocą maszyny Laser Screed STS-132. Dodatkowo po wykończeniu wygładzania należy wykonać odpowiednią pielęgnację poprzez aplikację odpowiednich środków lub przykrycie powierzchni folią. Grubość posadzki oraz typ zbrojenia są dobierane przez naszych projektantów pod kątem zadanych obciążeń przypadających na posadzkę oraz przeznaczenia obiektu. Parametry mieszanki betonowej dostarczonej do wykonania posadzki są kontrolowane przez zewnętrzne laboratorium, betoniarnię oraz naszych inżynierów.