Technologie specjalne

Posadzki bezspoinowe

Są to posadzki wykonywane w polach do 3000m2 bez nacięć dylatacyjnych. Pola robocze wydzielone są specjalnym systemem dylatacji, które chronią krawędzie płyt i eliminują efekt tzw. klawiszowania. O poprawności wykonania posadzki bezspoinowej decyduje wiele czynników, a najważniejsze z nich to:

  • odpowiednio jednorodne podłoże
  • specjalnie zaprojektowana mieszanka betonowa gwarantująca jednorodność betonu
  • właściwa ilość i rodzaj zbrojenia rozproszonego
  • odpowiedni rozstaw pól roboczych
  • prawidłowa pielęgnacja

W niektórych przypadkach wykonaliśmy realizację z użyciem zbrojenia tradycyjnego górą i dołem. Nasi projektanci dobierają konstrukcję posadzki bezspoinowej indywidualnie pod kątem danego zadania.


Posadzki cienkowarstwowe na warstwach sczepnych

Są to posadzki wykonywane na tzw. mostku sczepnym. Mostek sczepny wykonuje się na czystym podłożu betonowym za pomocą specjalnej zaprawy na bazie cementu, modyfikowanej polimerami. Na świeżo wykonany mostek sczepny wylewany jest odpowiedni materiał lub beton, następnie zatarty w zależności od pożądanego typu wykończenia nawierzchni.


Posadzki na warstwach termoizolacyjnych

Są to posadzki na warstwach styropianu EPS lub styroduru XPS. W zależności od obciążeń przypadających na powierzchnię posadzki, dobierana jest klasa warstwy termoizolacyjnej oraz grubość i typ zbrojenia posadzki. Technologia wykończenia posadzki może być dowolna.


Posadzki pod regały wysokiego składowania

W tym przypadku parametry posadzki muszą być dobrane pod kątem znacznych obciążeń od regałów. W zależności od siły nacisku na stopę regału, wymiaru stopki oraz ich rozstawu nasi projektanci potrafią dobrać odpowiednią grubość i typ zbrojenia. Ze względu na dużą wysokość podnoszenia towarów przez wózki widłowe, równość posadzki musi być dostosowana do specjalnych wymogów. Wykonujemy posadzki pod regały wysokiego składowania zgodnie z normami TR34 i DIN 15 185.


Utwardzenie ‘wet to dry’

Posadzki w technologii “wet to dry” stosujemy w przypadku konieczności naprawy posadzki istniejącej lub renowacji starej posadzki. Powierzchnia starej posadzki zostaje odpowiednio przygotowana. Usuwamy wierzchnią, zanieczyszczoną warstwę betonu np. poprzez frezowanie lub śrutowanie. Tak przygotowana powierzchnia jest następnie zwilżana. W kolejnym etapie, na przygotowanym podłożu rozprowadzamy warstwę sczepną. Następnie nakładamy gotowe mieszanki zapraw na grubość min. 8 mm. Tak rozłożoną zaprawę, w odpowiednim momencie zacieramy mechanicznie. Uzyskujemy na gotowo utwardzoną, gładką, trudnościeralną powierzchnię.


Utwardzenie ‘wet to wet’

Posadzkę w tej technologii wykonuje się na płycie betonowej zasadniczej wylanej z betonu posadzkowego klasy min. C20/25. Po wstępnym przetarciu mieszanki betonowej, nakłada się gotową, cementową, trudnościeralną zaprawę. Grubość nakładanej warstwy wynosi od 5 do 15 mm. Aby kontrolować grubość warstwy, mieszankę rozkłada się za pomocą łaty aluminiowej, ściągając ją po profilach dystansowych. Tak rozłożoną zaprawę, należy w odpowiednim momencie zatrzeć mechanicznie. Uzyskujemy na gotowo utwardzoną, gładką, trudnościeralną powierzchnię.