Włókna syntetyczne

Włókna syntetyczne można podzielić na dwa rodzaje: polipropylenowe oraz kopolimerowe.

  • Włókna polipropylenowe tzw. mikrowłókna to zbrojenie przeciwskurczowe.
  • Włókna kopolimerowe tzw. makrowłókna to zbrojenie konstrukcyjne najczęściej stosowane na nawierzchniach zewnętrznych. Zwiększają wytrzymałość betonu na zginanie oraz odporność na zmęczenie.