Posadzki bezspoinowe

Są to posadzki wykonywane w polach do 3000m2 bez nacięć dylatacyjnych. Pola robocze wydzielone są specjalnym systemem dylatacji, które chronią krawędzie płyt i eliminują efekt tzw. klawiszowania. O poprawności wykonania posadzki bezspoinowej decyduje wiele czynników, a najważniejsze z nich to:

  • odpowiednio jednorodne podłoże
  • specjalnie zaprojektowana mieszanka betonowa gwarantująca jednorodność betonu
  • właściwa ilość i rodzaj zbrojenia rozproszonego
  • odpowiedni rozstaw pól roboczych
  • prawidłowa pielęgnacja

W niektórych przypadkach wykonaliśmy realizację z użyciem zbrojenia tradycyjnego górą i dołem. Nasi projektanci dobierają konstrukcję posadzki bezspoinowej indywidualnie pod kątem danego zadania.