Technologie

TECHNOLOGIE SPECJALNE

 • Posadzki bezspoinowe
 • Posadzki cienkowarstwowe na warstwach sczepnych
 • Posadzki na warstwach termoizolacyjnych
 • Posadzki pod regały Wysokiego składowania
 • Utwardzenie wet to dry
 • Utwardzenie wet to wet
TECHNOLOGIE WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI BETONU

 • Włókna stalowe
 • Siatki stalowe
 • Włókna syntetyczne
TECHNOLOGIE WYKOŃCZENIA NAWIERZCHNI

 • Nawierzchnie drogowe uszorstkowane
 • Posadzki żywiczne
 • Utwardzenie mineralne
 • Wygładzanie mechaniczne
TECHNOLOGIE UKŁADANIA MIESZANKI BETONOWEJ

 • Układanie mieszanki Laser Screed
 • Układanie ręczne
 • Układanie z listwą pływającą + buława
TECHNOLOGIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWSKURCZOWEGO (DYLATACJE)

 • Dylatacje nacinane
 • Dylatacje obwodowe
 • Profile dylatacyjne
 • Dylatacje dyblowane